FORMULARZ REKLAMACYJNY

W przypadku potrzeby złożenia reklamacji mogą Państwo skorzystać z tego formularza reklamacyjnego. Jeśli zdecydują się Państwo na taki sposób reklamacji, to bardzo proszę o przesłanie niniejszego dokumentu pocztą elektroniczną lub tradycyjną. 

Sprzedawca: Dominika Buchalik, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą SHADOWXL Dominika Buchalik, ze stałym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej w Żorach, ul. Folwarecka 17A, kod pocztowy 44-240 Żory, NIP: 6511554458, REGON: 240473362. 

DANE IDENTYFIKUJĄCE 

Imię i nazwisko: __________________________________

Adres e-mail: ____________________________________

Numer kontaktowy: ____________________________________

Numer konta bankowego: ____________________________________

PRZEDMIOT REKLAMACJI: 

Nazwa produktu: _____________________________________________

Data nabycia produktu: _______________________________________ 

Cena produktu: _____________________________________________

OPIS OKOLICZNOŚCI ORAZ ZAUWAŻONYCH WAD PRODUKTU: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… DATA STWIERDZENIA WADY: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ŻĄDANIE REKLAMUJĄCEGO: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………..

data i podpis 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w związku ze zgłoszeniem reklamacji.

Informuję, że dane osobowe, podane w tym formularzu, będą przetwarzane w celu obsługi procesu zgłoszenia reklamacyjnego. Administratorem danych podanych w formularzu jest Sprzedawca. W celu uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych bardzo proszę o kontakt pod wskazanym na stronie adresem e-mail. W związku z obsługą procesu reklamacyjnego dane mogą być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne, zaangażowane w obsługę tego procesu, takie jak operatorzy pocztowi, biuro rachunkowe. Formularz będzie przechowywany przez Sprzedawcę przez okres konieczny do realizacji procesu reklamacyjnego oraz zgłoszenia potencjalnych roszczeń wynikających z realizacji reklamacji. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, zawartych w formularzu, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi procesu reklamacyjnego. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo na stronie internetowej w zakładce Polityka prywatności.

Nasza gwarancja

atrakcyjna cena

Atrakcyjna cena

transport i montaż

Transport i montaż

stabilna konstrukcja

Stabilna konstrukcja

najwyższa jakość

Najwyższa jakość